, , ,

ETI LPC 15 kVAr 440V 50Hz Kondenzator za kompenzaciju reaktivne energije

ETI

Kontaktirajte nas za ovaj proizvod

Kataloška šifra proizvoda: 004656762
Nazivna snaga (kW): 15
Nazivni kapacitet (µF): 3×82,2
Tip: suvi
Instalirani otpornici za pražnjenje osiguravaju u toku vremena do 2 minuta.
LPC kondenzatori se koriste za kompenzaciju reaktivne energije (poboljšanje faktora snage cosφ) kod induktivnih potrošača (transformatori, motori, fluorescentne svetiljke idr.). Mogu se upotrebljavati samostalno, kao poseban uređaj za kompenzaciju u bankama kondenzatora.
LPC kondenzatori su napravljeni iz niskopropusnog metalizovanog polopoprilen filma sa funkcijom samo-oporavka (self-healing). Suvi kondenzator je punjen sa poliuretanskom smolom koja pomaže za odvođenje toplote iz samog jezgra kondenzatora. Aluminijumsko kućište kondenzatora ima zaštitu zbog povećanog pritiska koje sprečava otvaranje kondenzatora pri preopterećenju.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
TEHNIČKI PODACI