, ,

ELID 301 Kućno električno zvono “školsko”

ELID

Kontaktirajte nas za ovaj proizvod

Kućno gong zvono sa dva tona
250V~