,

Motorni zaštitni prekidač MS25


Kontaktirajte nas za ovaj proizvod

Motorni zaštitni prekidač MS25 deo je široke Electroline Lupo ponude elektromaterijala. Ovi prekidači se koriste kao zaštitni uređaji. Zadatak motornih zaštitnih prekidača je da obezbeđuju priključenje motora naizmenične struje uz kompletnu zaštitu: od mogućeg preopterećenja, pri kratkim spojevima, tehničku zaštitu i nedozvoljenih padova napona, a o njihovoj dostupnosti je moguće raspitati se slanjem upita.

Motorni zaštitni prekidači su modularni uređaji. Komanduje se tasterima mehaničkog sistema. Za čišćenje proizvoda savetuje se da se koristi samo pamučna krpa sa veoma malom količinom alkohola i da se uz to veoma pazi da tečnost ne uđe unutar samog proizvoda kako se proizvod ne bi oštetio i kako ne bi došlo do nekog većeg problema.